fi gb

 

Etiikkaa verkossa -verkkokoulutukset #etiikkaaverkossa #etiikka #sote

Etiikkaa voi opiskella nyt myös verkossa riippumatta ajasta ja paikasta. Moodle-alusta on helppo ja vaivaton käyttää. Voit aloittaa heti, kun maksat kurssin verkkopankissa. Checkout Finland Oy:n verkkokauppa on luotettava, jota käytetään Suomessa paljon.

Jos haluat laskun verkkokoulutuksesta, tilaa verkkokoulutustunnus osoitteesta toimisto@proet.fi. Pyrimme nopeaan toimitusaikaan.

Jos ongelmia ilmenee verkkokoulutuksen käytössä, ota heti yhteys toimisto@proet.fi. Välitämme viestin mahdollisimman pian tukihenkilölle.

 

Etiikan webinaarit sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

Etiikan webinaarien ohjelmat ja ilmoittautuminen löytyy koulutuskalenteri -sivulta. Voit ilmoittautua TÄSTÄ

Syyskuussa 2020 on neljä webinaariteemaa:

1. Arvotietoisuus työssä

2. Päätöksenteon etiikkaa

3. Johtamisen etiikkaa

4. Asiakaspalvelun etiikkaa


Verkkovalmennus + webinaari (18.12.2020) - Työyhteisön arvotietoisuus: 312,10 € + alv 24% / puoli vuotta (387 €)

"Kurssi on todella mielenkiintoinen. Pituus on sopiva. Ehkä jossakin kohtaa on haasteellista, eli ei liian yksinkertaista. Olemme käyneet tehtäviä keskustellen ryhmissä. Käymme aamulla ja iltapäivisin 30 min sessioita. Välillä tulee välipäiviä ruuhkan vuoksi ja kaikki eivät ihan pääse kaikkiin osioihin. /Päivi Ylönen, OH, ESSOTE" 

Työyhteisön verkkovalmennus 12 viikon aikana on hyvä aloitus työviikkoon! Jokaiselle viikolle on oma aihe ja tehtävä, jotka esitellään reilun viiden minuutin videolla. Vahvistaa arvotietoista toiminta, yhteistyötaitoa ja työniloa, virkistää sekä auttaa ratkaisemaan keskinäisiä ristiriitoja. Lopuksi lukukauden päätteeksi pidetään webinaari, josta ilmoitetaan osallistujille. 

KATSO tästä JOHDANTOVIDEO (n 10 min.), Mitä arvotietoisuus on? 

Verkkovalmennukseen pääset tästä

Viikkoaiheet: 

 1. Tunnista työyhteisösi piiloarvot
 2. Varsinaiset arvot vahvoiksi
 3. Jalosta merkitykset arvolausumiksi
 4. Tunnista kollegiaalisuuden kompastuskivet
 5. Väärinymmärryksestä selkeään viestintään
 6. Kollegiaalisuuden eettiset periaatteet ja niissä pysyminen
 7. Tunnista eettinen ongelma
 8. Eettisen ongelman ratkaisun avaimet
 9. Eettiset periaatteet auttavat välttämään ongelmia
 10. Tunnista ja tunnusta vahvuudet
 11. Työnilon ja eettisen ilmapiirin keskinäinen liitto
 12. Kertaus: Työyhteisön humaanit teesit (Paasivaara)

Siirry Työyhteisön arvotietoisuus -verkkovalmennukseen tästä!

OSASTOTUNNIT 1-7

Työyhteisön osastotunnin tai kehittämispäivän voi aloittaa vaikka lyhyellä etiikkaan liittyvällä alustuksella. Osastotunnilla perehdytään työyhteisön ammatilliseen toimintaan liittyvään teemaan lyhyiden videoiden ja tehtävien  avulla. Käsiteltävät teemat kevään 2020 aikana ovat seuraavat:

Osastotunti 1. Konfliktin tunnistaminen

Osastotunti 2. Konfliktin sovitteleminen

Osastotunti 3. Arvosieppari työyhteisössä

Osastotunti 4. Eettisen perustelun tikapuut

Osastotunti 5. Hyvän potilastyön ja asiakaspalvelun perusteet

Osastotunti 6. Sensitiivisyys ja sen edut potilas- ja asiaksslähtöisessä työssä

Osastotunti 7. Hyvän opiskelijaohjauksen periaatteita

TÄSTÄ PÄÄSET SEURAAMAAN OSASTOTUNTEJA: https://moodle.proet.fi/

 

OSASTOTUNTI 1. Konfliktin tunnistaminen      52 € + alv (24%)/ 7 vk (64,50€)

Konflikti on merkki siitä, että työyhteisön sosiaalisessa ympäristössä on ymmärtämisen puutetta. Se heikentää työtulosta, johtaa poissaoloihin ja tuottaa inhimillistä kärsimystä. Pahimmillaan myös asiakaspalvelu vahingoittuu konfliktin seurauksena. Konflikti pitää pyrkiä aina ratkaisemaan mahdollisimman nopeasti.

Kahdella n. 13 min kestävällä videolla käsitellään seuraavia konflikteihin johtavia syitä: tiedostamaton toiminta, avoimuuden puute, vääristyneet kommunikaatiosuhteet ja konfliktien muodot. Opetusvideot ja tehtävät 

TÄSTÄ PÄÄSET ENSIMMÄISELLE OSASTOTUNNILLE

 

OSASTOTUNTI 2. Konfliktin sovitteleminen         52 € + alv (24%)/ 7 vk(64,50€)

Tällä osastotunnilla käsitellään konfliktin sovittelemisen edellytyksiä ja eettisiä periaatteita. Konflikti pitää ensin nähdä, se merkitsee tosiasioiden tunnustamista.  Toiseksi sovittelun motiiveja on erilaisia ja joskus motiivi syttyy eriaikaisesti. Oleellista on kuitenkin tahtoa sovittelemista sekä ymmärtää siitä koituva hyöty perustehtävän ja kaikkien työhyvinvoinnin näkökulmasta. Sovittelemisen eettiset periaatteet luovat hyvän perustan pitkäjänteiselle ja vaikuttavalle työskentelylle.

Osastotunti sisältää videon (n. 18 min) ja tehtävät työyhteisölle sekä yksilöllisen arvopohdinta -tehtävän.

TÄSTÄ PÄÄSET TOISELLE OSASTOTUNNILLE  

 

OSASTOTUNTI 3. Arvosieppari työyhteisössä           Maksuton 1.10.2020 asti

Nyt on hieno tilaisuus tutustua tämän maksuttoman koulutuksen kautta siihen, miten etiikkaa voi opiskella verkossa. Osastotunti 3. aihe käsittelee ensin sitä, kuka voi toimia arvosiepparina työyhteisössä ja mitä hyötyä mallista on sekä potilaille/asiakkaille ja koko työyhteisölle. Lisäksi kuvataan ja ohjeistetaan, miten työyhteiössä voidaan ottaa arvosieppari -malli käyttöön. Videon kesto on 14 minuuttia, tehtävä kannattaa tehdä yhdessä työyhteisössä. 

Osallistuminen on helppoa! Kirjaudu ensin moodlen käyttäjäksi sivuillamme https://moodle.proet.fi/ 

Tämän jälkeen valitse kurssi ja käytä avaintunnusta OT3maksuton. TERVETULOA MUKAAN!

 

OSASTOTUNTI 4. Eettisen perustelun tikapuut        52 € + alv (24%) / 7 vk

Joskus on vaikea perustella toisille pätevästi, miksi jokin asia kannattaa tehdä. Jos tekemiselle löytyy vahvat arvot taustalta ja erityisesti, jos osaa tuoda ne ilmi asiantuntevasti, on perustelu ja yleisen hyväksynnän saavuttaminen helpompaa. Tällä opetusvideolla ohjataan sinua käyttämään vaikuttavaa ja läpinäkyvää mallia neuvottelun sekä perustelun pohjaksi: EETTISEN PERUSTELUN TIKAPUU -malli.  

Osastotunti sisältää videon (15,23 min) ja tehtävät. 

TÄSTÄ PÄÄSET SIIRTYMÄÄN OSASTOTUNNILLE

 

OSASTOTUNTI 5. Potilastyön ja asiakaspalvelun etiikkaa   52 € + alv (24%)/ 7 vk (64,50€)

Osastotunti käsittelee keskeisiä eettisiä periaatteita liittyen potilastyöhön ja asiakaspalveluun. Kurssi koostuu neljästä osasta, joihin kuuluu aina aihetta käsittelevä video sekä tehtäviä: 

- Mitä haasteita potilastyöhön ja asiakaspalvelun etiikkaan liittyy? (Videon kesto 7 minuuttia)

- Millaisia merkityksiä liitetään hoidon ja palvelun käsitteisiin? Vuorovaikutus arvona (Videon kesto 10 minuuttia)

- Osallisuus ja itsemäärääminen arvona (Videon kesto 12 minuuttia)

- Mitkä tekijät vaikuttavat käsityksiin hyvästä potilastyöstä ja asiakaspalvelusta? (Videon kesto 8 minuuttia)

TÄSTÄ pääset siirtymään verkkokurssille Osastotunti 5.  

PÄÄSET KATSOMAAN ETUKÄTEEN ENSIMMÄISTÄ OSAA MAKSUTTA TÄSTÄ: Mitä haasteita potilastyöhön ja asiakaspalvelun etiikkaan liittyy?

 

 

 


Hyvä palliatiivinen hoito ja saattohoito, osa 1: 52 € / 1 kk + alv 24 % (64,50 €)

Tässä verkkokoulutuksessa käsitellään palliatiivisen hoidon ja saattohoidon eettisiä perusteita sekä käytännöllisiä ratkaisuja eettisiin kysymyksiin. Siinä esitetään 17 argumenttia, jotka huomioimalla sosiaali- ja terveysalan yksiköissä on mahdollisuus parantaa palliatiivisen ja saattohoidon laatua. Argumentit esitetään kolmen peruskysymyksen alla:

Tämä verkkokoulutusosa on jaettu kolmeen osan:

 1. Mitä erityispiirteitä liittyy kuolevan potilaan/asiakkaan ja tämän omaisten kohtaamiseen
 2. Millaisia eettisiä haasteita kohtaamiseen liittyy
 3. Miten ammattilaisen omakohtainen kuolemaan suhtautuminen vaikuttaa potilaan/asiakkaan ja omaisten kohtaamiseen 

Kesto: 53 minuuttia.

 


Hyvä palliatiivinen hoito ja saattohoito, osa III: 52 € + alv 24% / 1 kk (64,50€)

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon eettisten perusteiden verkko-opetus jatkuu. Kolmannessa osassa keskitytään kuolevan potilaan/asiakkaan ja omaisten kohtaamisen erityispiirteisiin, kohtaamisen eettisiin haasteisiin sekä ammattilaisen omakohtaisen suhtautumisen vaikutusta kohtaamistilanteisiin.

 1. Millä tavoin ammattilainen voi vahvistaa asiakkaan/potilaan eheytymistä ja arvokkuuden tunnetta?
 2. Millä tavoin ammattilainen voi auttaa asiakasta/potilasta valmistautumaan kuolemaan?
 3. Miten ammattilainen voi helpottaa asiakkaan/potilaan kärsimystä?

Siirry Hyvä palliatiivinen hoito ja saattohoito -verkkokoulutukseen tästä: http://moodle.proet.fi/

Kesto: 1 tunti 7 minuuttia


Perustason ETIIKKAKORTTI® Osa 1.                  120 € + alv 24 % / osa I (148,80€)

ETIIKKAKORTTI® -täydennyskoulutus OSA 1 on 2 opintopisteen laajuinen ja sisältää kaksi kokonaisuutta:
A. Itsetuntemisesta ammatilliseen osaamiseen
B. Asiakkaan ja potilaan ammatillinen kohtaaminen

ETIIKKAKORTTI® -osa 1 suoritetaan perehtymällä materiaaleihin ja tekemällä niihin liittyvät tehtävät:
MATERIAALIT: Materiaalit koostuvat videoista, blogeista, tiedostoista ja tehtävistä.
TEHTÄVÄT: Tehtävät ovat monipuolisia yksilötehtäviä mutta niitä voidaan tehdä yhdessä työyhteisössä, jolloin ne palvelevat koko työyhteisöä. Todistus lähetetään osallistujalle hyväksytystä suorituksesta. 

Lisätietoja laskutusmahdollisuudesta ja suorittamisesta annetaan toimisto@proet.fi / Annu Haho p. 0400 592 262

Siirry perustason ETIIKKAKORTTI® -verkkokoulutusmateriaaliin tästä: http://moodle.proet.fi/ 

TYÖYHTEISÖT VOIVAT TILATA ETIIKKAKORTTI®-täydennyskoulutuksen TYÖNTEKIJÖILLEEN

Hinta 1 680 € + alv (24%)/ max 20 henkeä / Osa

- Perustason ETIIKKAKORTTI® Osa 1

- Perustason ETIIKKAKORTTI® Osa 2

- VANHUSTYÖN ETIIKKAKORTTI® Osa 1

- VANHUSTYÖN ETIIKKAKORTTI® Osa 2 

Hinta sisältää lähiopetuspäivän (7 x 45 min), verkkomateriaalin, työkirjat, tehtävät ja todistukset

Matkakulut veloitetaan erikseen


Perustason ETIIKKAKORTTI® Osa 2.               120 € + alv 24 % / osa II (148,80€)

ETIIKKAKORTTI® -täydennyskoulutus OSA 2 on 2 opintopisteen laajuinen ja sisältää kaksi kokonaisuutta:
A. Eettinen päätöksentekoprosessi
B. Asiakkaan ja potilaan oikeudet sekä itsemäärääminen

ETIIKKAKORTTI® -osa 2 suoritetaan perehtymällä materiaaleihin ja tekemällä niihin liittyvät tehtävät:
MATERIAALIT: Materiaalit koostuvat videoista, blogeista, tiedostoista ja tehtävistä.
TEHTÄVÄT: Tehtävät ovat monipuolisia yksilötehtäviä mutta niitä voidaan tehdä yhdessä työyhteisössä, jolloin ne palvelevat koko työyhteisöä. Todistukset lähetetään hyväksytystä suorituksesta. 

Julkaistaan kevään 2020 aikana

 


Asiakkaan ja potilaan arvostava kohtaaminen: 52 € + alv 24 % / 1 kk (64,5 €)

Nyt on mahdollisuus opiskella etiikkaa verkossa. Tällä kurssilla käsitellään sitä, millaista on ammatillinen ja asiakaslähtöinen asiakkaan ja potilaan kohtaamisen tapa. Keskeinen kysymys kuuluu, onko meillä kykyä huomioida inhimillisen toimintaan liittyviä ilmiöitä ja merkityksiä. Voimmeko – ja ylipäätään onko tahtoa – kehittää itsessämme sen alan tietoisuutta, miten kohtaamme toisen ihmisen. Koulutuksessa tarkastellaan kohtaamista filosofisesta näkökulmasta mutta sen lisäksi esitetään sekä lainsäädännöllisiä että eettisiä perusteita ammatilliselle toiminnalle.

Koulutuksen osiot koostuvat seuraavista teemoista:

 1. Koulutuspaikan esittely, Utsjoen kunta, Kevon luonnonpuisto, Tsharsjoki
 2. Arvostavan kohtaamisen filosofiset lähtökohdat
 3. Oman arvotietoisuuden tunnistaminen
 4. Arvostavan kohtaamisen lainsäädännölliset ja eettiset perusteet
 5. Eettisen neuvottelukunnan (ETENE) eettiset suositukset ohjaavat arvostavaan kohtaamiseen

Hyvä tietää verkkokoulutuksesta

Kaikki ProEt Oy:n tarjoamat verkkokoulutukset löytyvät osoitteesta moodle.proet.fi. Koulutukset maksetaan normaalisti pankkitunnuksilla tai luottokortilla.

Verkkokurssien tunnukset ovat henkilökohtaisia ja ne ovat voimassa kuukauden ostopäivästä, ellei toisin ole sovittu. ETIIKKAKORTTI -täydennyskoulutuksen verkkomateriaali on osallistujalla käytettävissä koko kurssin ajan eli noin 4 kk. 

Organisaatiot voivat tilata tarvitsemansa määrän verkkokoulutustunnuksia, yli viiden tunnuksen tilaamiseen sisältyy kurssikohtainen alennus. Ota yhteyttä lomakkeen kautta tai toimisto@proet.fi, annu.haho@proet.fi ja 0400 592 262.

Yksityisyyden suojaaminen

Jokaisen rekisteröityneen osallistujan henkilötietojen salassapito turvataan henkilötietolain mukaisesti. Tiedot tallentuvat automaattisesti Moodlen tietojärjestelmään, jota hallinnoi ainoastaan verkkokoulutusten tarjoaja. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.