Verkkokoulutukset

Etiikkaa voi opiskella nyt myös verkossa riippumatta ajasta ja paikasta. Moodle -alusta on helppo ja vaivaton käyttää. Voit aloittaa heti, kun maksat kurssin verkkopankissa. Checkout Finland Oy:n verkkokauppa on luotettava, jota käytetään Suomessa paljon.

Jos haluat laskun verkkokoulutuksesta, tilaa verkkokoulutustunnus osoitteesta toimisto@proet.fi. Pyrimme nopeaan toimitusaikaan.

Jos ongelmia ilmenee verkkokoulutuksen käytössä, ota heti yhteys toimisto@proet.fi. Välitämme viestin mahdollisimman pian tukihenkilölle.


Asiakkaan ja potilaan arvostava kohtaaminen: 58 €/2 vk+ alv 24 % (72 €)

Nyt on mahdollisuus opiskella etiikkaa verkossa. Tällä kurssilla käsitellään sitä, millaista on ammatillinen ja asiakaslähtöinen asiakkaan ja potilaan kohtaamisen tapa. Keskeinen kysymys kuuluu, onko meillä kykyä huomioida inhimillisen toimintaan liittyviä ilmiöitä ja merkityksiä. Voimmeko – ja ylipäätään onko tahtoa – kehittää itsessämme sen alan tietoisuutta, miten kohtaamme toisen ihmisen. Koulutuksessa tarkastellaan kohtaamista filosofisesta näkökulmasta mutta sen lisäksi esitetään sekä lainsäädännöllisiä että eettisiä perusteita ammatilliselle toiminnalle.

Koulutuksen osiot koostuvat seuraavista teemoista:

  1. Koulutuspaikan esittely, Utsjoen kunta, Kevon luonnonpuisto, Tsharsjoki
  2. Arvostavan kohtaamisen filosofiset lähtökohdat
  3. Oman arvotietoisuuden tunnistaminen
  4. Arvostavan kohtaamisen lainsäädännölliset ja eettiset perusteet
  5. Eettisen neuvottelukunnan (ETENE) eettiset suositukset ohjaavat arvostavaan kohtaamiseen

Siirry Asiakkaan ja potilaan arvostava kohtaaminen -verkkokurssille tästä!


Hyvä palliatiivinen hoito ja saattohoito, osa 1: 52 € / 2 vk + alv 24 % (64,50 €)

Tässä verkkokoulutuksessa käsitellään palliatiivisen hoidon ja saattohoidon eettisiä perusteita sekä käytännöllisiä ratkaisuja eettisiin kysymyksiin. Siinä esitetään 17 argumenttia, jotka huomioimalla sosiaali- ja terveysalan yksiköissä on mahdollisuus parantaa palliatiivisen ja saattohoidon laatua. Argumentit esitetään kolmen peruskysymyksen alla:

1. Millä tavoin ammattilainen voi vahvistaa asiakkaan/potilaan eheytymistä ja arvokkuuden tunnetta?

2. Millä tavoin ammattilainen voi auttaa asiakasta/potilasta valmistautumaan kuolemaan?

3. Miten ammattilainen voi helpottaa asiakkaan/potilaan kärsimystä?

Siirry Hyvä palliatiivinen hoito ja saattohoito -verkkokoulutukseen tästä: http://moodle.proet.fi/

Kesto: 1 tunti 7 minuuttiaSovittelemisen etiikkaa työyhteisössä: 52 € / 2 vk + alv 24 % (64,50 €)

Jokainen ihminen tarvitsee elämässään sovittelemisen taitoja, työyhteisössä toimiessa se on jopa kanssakäymisen edellytys. Tässä verkkokoulutuksessa lähestytään sovittelemista ja sovittelemisen tekniikkaa etiikan näkökulmasta. Koulutus toteutetaan Suomussalmella sijaitsevan Reijo Kelan tilataideteoksen "Hiljainen kansa" keskellä. Se etenee seuraavien teemojen mukaan:

Teema I: Milloin työyhteisössä tarvitaan sovittelemista? Konfliktitilanteiden tunnistaminen ja esiintyminen. Konfliktien seuraukset ja haitat.

Teema II: Mitä voidaan tehdä? Konfliktin ja ristiriitojen ratkaisemisen erilaisia lähestymistapoja etiikan näkökulmasta. Konfliktien ja ristiriitojen ratkaiseminen sekä niiden syntymisen ennaltaehkäiseminen.

Teema III: Sovittelemisen etiikkaa. Keskeiset sovittelemista ohjaavat eettiset periaatteet ja niiden soveltaminen. Ohjelma etenee seuraavien päälukujen alla: 1. Tunne itsesi 2. Ole avoin näkemään 3. Kunnioita toista ja 4. Kanna vastuu yhteisestä hyvästä.

Siirry Sovittelemisen etiikkaa työyhteisössä -verkkokoulutukseen tästä: https://moodle.proet.fi/

Traileri löytyy tällä hetkellä ProEt Oy Facebook sivuilta https://web.facebook.com/ProEt/?_rdc=1&_rdr


Arvosieppari työyhteisössä: 52 € / 2 vk + alv 24 % (64,50 €)

Julkaistaan syksyllä 2018

Hyvä saattohoito, osa 2

Syksyllä 2018

Hyvä saattohoito, osa 3

Talvella 2019

ETIIKKAKORTTI®: 285 € + alv 24 % / osa I

Nyt on mahdollisuus opiskella ETIIKKAKORTTI® perustasoa myös verkossa. Haku OSA I opiskeluun on ja käynnissä. Voit hakeutua nyt ilmoittautumislomakkeen kautta. Myöhemmin pääset ilmoittautumaan suoraan tämän sivun kautta. Verkkokoulutusmateriaali julkaistaan 2018.

OSA I, sisältää teemat:

- Itsetuntemisesta ammatilliseen osaamiseen (1 op)

- Asiakkaan ja potilaan ammatillinen kohtaaminen (1 op)

ETIIKKAKORTTI®: 285 € + alv 24 % / osa II

OSA II, sisältää teemat:

- Eettinen päätöksentekoprosessi (1 op)

- Asiakkaan ja potilaan oikeudet sekä itsemäärääminen (1 op)Hyvä tietää verkkokoulutuksesta

Kaikki ProEt Oy:n tarjoamat verkkokoulutukset löytyvät osoitteesta moodle.proet.fi. Koulutukset maksetaan normaalisti pankkitunnuksilla tai luottokortilla.

Verkkokurssien tunnukset ovat henkilökohtaisia ja ne ovat voimassa kaksi viikkoa (14 vrk) ostopäivästä, ellei toisin ole sovittu.

Organisaatiot voivat tilata tarvitsemansa määrän verkkokoulutustunnuksia, yli viiden tunnuksen tilaamiseen sisältyy kurssikohtainen alennus. Ota yhteyttä lomakkeen kautta tai toimisto@proet.fi, annu.haho@proet.fi ja 0400 592 262.

Yksityisyyden suojaaminen

Jokaisen rekisteröityneen osallistujan henkilötietojen salassapito turvataan henkilötietolain mukaisesti. Tiedot tallentuvat automaattisesti Moodlen tietojärjestelmään, jota hallinnoi ainoastaan verkkokoulutusten tarjoaja. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.