Verkkokoulutukset


Asiakkaan ja potilaan arvostava kohtaaminen: 58 €/2 vk+ alv 24 % (72 €)

Nyt on mahdollisuus opiskella etiikkaa verkossa. Tällä kurssilla käsitellään sitä, millaista on ammatillinen ja asiakaslähtöinen asiakkaan ja potilaan kohtaamisen tapa. Keskeinen kysymys kuuluu, onko meillä kykyä huomioida inhimillisen toimintaan liittyviä ilmiöitä ja merkityksiä. Voimmeko – ja ylipäätään onko tahtoa – kehittää itsessämme sen alan tietoisuutta, miten kohtaamme toisen ihmisen. Koulutuksessa tarkastellaan kohtaamista filosofisesta näkökulmasta mutta sen lisäksi esitetään sekä lainsäädännöllisiä että eettisiä perusteita ammatilliselle toiminnalle.

Koulutuksen osiot koostuvat seuraavista teemoista:

  1. Koulutuspaikan esittely, Utsjoen kunta, Kevon luonnonpuisto, Tsharsjoki
  2. Arvostavan kohtaamisen filosofiset lähtökohdat
  3. Oman arvotietoisuuden tunnistaminen
  4. Arvostavan kohtaamisen lainsäädännölliset ja eettiset perusteet
  5. Eettisen neuvottelukunnan (ETENE) eettiset suositukset ohjaavat arvostavaan kohtaamiseen

Siirry Asiakkaan ja potilaan arvostava kohtaaminen -verkkokurssille tästä!


Hyvä palliatiivinen hoito ja saattohoito, osa 1: 52 € / 2 vk + alv 24 % (64,50 €)

Tässä verkkokoulutuksessa käsitellään palliatiivisen hoidon ja saattohoidon eettisiä perusteita sekä käytännöllisiä ratkaisuja eettisiin kysymyksiin. Siinä esitetään 17 argumenttia, jotka huomioimalla sosiaali- ja terveysalan yksiköissä on mahdollisuus parantaa palliatiivisen ja saattohoidon laatua. Argumentit esitetään kolmen peruskysymyksen alla:

1. Millä tavoin ammattilainen voi vahvistaa asiakkaan/potilaan eheytymistä ja arvokkuuden tunnetta?

2. Millä tavoin ammattilainen voi auttaa asiakasta/potilasta valmistautumaan kuolemaan?

3. Miten ammattilainen voi helpottaa asiakkaan/potilaan kärsimystä?

Siirry Hyvä palliatiivinen hoito ja saattohoito -verkkokoulutukseen tästä: http://moodle.proet.fi/

Kesto: 1 tunti 7 minuuttiaArvosieppari työyhteisössä: 52 € / 2 vk + alv 24 % (64,50 €)

Julkaistaan ELOKUUSSA 2018

Hyvä saattohoito, osa 2

Syksyllä 2018

Hyvä saattohoito, osa 3

Syksyllä 2018

ETIIKKAKORTTI®: 285 € + alv 24 % / osa

Nyt on mahdollisuus opiskella ETIIKKAKORTTI® perustasoa myös verkossa. Haku OSA I opiskeluun on ja käynnissä. Voit hakeutua nyt ilmoittautumislomakkeen kautta. Myöhemmin pääset ilmoittautumaan suoraan tämän sivun kautta. Verkkokoulutusmateriaali julkaistaan 2018.

OSA I, sisältää teemat:

- Itsetuntemisesta ammatilliseen osaamiseen (1 op)

- Asiakkaan ja potilaan ammatillinen kohtaaminen (1 op)

OSA II, sisältää teemat:

- Eettinen päätöksentekoprosessi (1 op)

- Asiakkaan ja potilaan oikeudet sekä itsemäärääminen (1 op)Hyvä tietää verkkokoulutuksesta

Kaikki ProEt Oy:n tarjoamat verkkokoulutukset löytyvät osoitteesta moodle.proet.fi. Koulutukset maksetaan normaalisti pankkitunnuksilla tai luottokortilla.

Verkkokurssien tunnukset ovat henkilökohtaisia ja ne ovat voimassa kaksi viikkoa (14 vrk) ostopäivästä, ellei toisin ole sovittu.

Organisaatiot voivat tilata tarvitsemansa määrän verkkokoulutustunnuksia, yli viiden tunnuksen tilaamiseen sisältyy kurssikohtainen alennus. Ota yhteyttä lomakkeen kautta tai toimisto@proet.fi, annu.haho@proet.fi ja 0400 592 262.

Yksityisyyden suojaaminen

Jokaisen rekisteröityneen osallistujan henkilötietojen salassapito turvataan henkilötietolain mukaisesti. Tiedot tallentuvat automaattisesti Moodlen tietojärjestelmään, jota hallinnoi ainoastaan verkkokoulutusten tarjoaja. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.