Etiikkaa verkossa -verkkokoulutukset #etiikkaaverkossa

Etiikkaa voi opiskella nyt myös verkossa riippumatta ajasta ja paikasta. Moodle-alusta on helppo ja vaivaton käyttää. Voit aloittaa heti, kun maksat kurssin verkkopankissa. Checkout Finland Oy:n verkkokauppa on luotettava, jota käytetään Suomessa paljon.

Jos haluat laskun verkkokoulutuksesta, tilaa verkkokoulutustunnus osoitteesta toimisto@proet.fi. Pyrimme nopeaan toimitusaikaan.

Jos ongelmia ilmenee verkkokoulutuksen käytössä, ota heti yhteys toimisto@proet.fi. Välitämme viestin mahdollisimman pian tukihenkilölle.


Asiakkaan ja potilaan arvostava kohtaaminen: 58 € + alv 24 % / 1 kk (72 €)

Nyt on mahdollisuus opiskella etiikkaa verkossa. Tällä kurssilla käsitellään sitä, millaista on ammatillinen ja asiakaslähtöinen asiakkaan ja potilaan kohtaamisen tapa. Keskeinen kysymys kuuluu, onko meillä kykyä huomioida inhimillisen toimintaan liittyviä ilmiöitä ja merkityksiä. Voimmeko – ja ylipäätään onko tahtoa – kehittää itsessämme sen alan tietoisuutta, miten kohtaamme toisen ihmisen. Koulutuksessa tarkastellaan kohtaamista filosofisesta näkökulmasta mutta sen lisäksi esitetään sekä lainsäädännöllisiä että eettisiä perusteita ammatilliselle toiminnalle.

Koulutuksen osiot koostuvat seuraavista teemoista:

 1. Koulutuspaikan esittely, Utsjoen kunta, Kevon luonnonpuisto, Tsharsjoki
 2. Arvostavan kohtaamisen filosofiset lähtökohdat
 3. Oman arvotietoisuuden tunnistaminen
 4. Arvostavan kohtaamisen lainsäädännölliset ja eettiset perusteet
 5. Eettisen neuvottelukunnan (ETENE) eettiset suositukset ohjaavat arvostavaan kohtaamiseen

Hyvä palliatiivinen hoito ja saattohoito, osa 1: 52 € / 1 kk + alv 24 % (64,50 €)

Tässä verkkokoulutuksessa käsitellään palliatiivisen hoidon ja saattohoidon eettisiä perusteita sekä käytännöllisiä ratkaisuja eettisiin kysymyksiin. Siinä esitetään 17 argumenttia, jotka huomioimalla sosiaali- ja terveysalan yksiköissä on mahdollisuus parantaa palliatiivisen ja saattohoidon laatua. Argumentit esitetään kolmen peruskysymyksen alla:

Tämä verkkokoulutusosa on jaettu kolmeen osan:

 1. Mitä erityispiirteitä liittyy kuolevan potilaan/asiakkaan ja tämän omaisten kohtaamiseen
 2. Millaisia eettisiä haasteita kohtaamiseen liittyy
 3. Miten ammattilaisen omakohtainen kuolemaan suhtautuminen vaikuttaa potilaan/asiakkaan ja omaisten kohtaamiseen 

Kesto: 53 minuuttia.

 


Hyvä palliatiivinen hoito ja saattohoito, osa III: 52 € + alv 24% / 1 kk (64,50€)

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon eettisten perusteiden verkko-opetus jatkuu. Kolmannessa osassa keskitytään kuolevan potilaan/asiakkaan ja omaisten kohtaamisen erityispiirteisiin, kohtaamisen eettisiin haasteisiin sekä ammattilaisen omakohtaisen suhtautumisen vaikutusta kohtaamistilanteisiin.

 1. Millä tavoin ammattilainen voi vahvistaa asiakkaan/potilaan eheytymistä ja arvokkuuden tunnetta?
 2. Millä tavoin ammattilainen voi auttaa asiakasta/potilasta valmistautumaan kuolemaan?
 3. Miten ammattilainen voi helpottaa asiakkaan/potilaan kärsimystä?

Siirry Hyvä palliatiivinen hoito ja saattohoito -verkkokoulutukseen tästä: http://moodle.proet.fi/

Kesto: 1 tunti 7 minuuttia


Verkkovalmennus - Työyhteisön arvotietoisuus: 312,10 € + alv 24% / 20 viikkoa käytettävissä

Työyhteisön verkkovalmennus 12 viikon aikana on hyvä aloitus työviikkoon! Jokaiselle viikolle on oma aihe ja tehtävä, jotka esitellään reilun viiden minuutin videolla. Vahvistaa arvotietoista toiminta, yhteistyötaitoa ja työniloa, virkistää sekä auttaa ratkaisemaan keskinäisiä ristiriitoja. Johdantovideo käsittelee arvotietoisuutta (n 10 min.), jonka pääsette heti katsomaan.

Verkkovalmennukseen pääset tästä

Viikkoaiheet: 

 1. Tunnista työyhteisösi piiloarvot
 2. Varsinaiset arvot vahvoiksi
 3. Jalosta merkitykset arvolausumiksi
 4. Tunnista kollegiaalisuuden kompastuskivet
 5. Väärinymmärryksestä selkeään viestintään
 6. Kollegiaalisuuden eettiset periaatteet ja niissä pysyminen
 7. Tunnista eettinen ongelma
 8. Eettisen ongelman ratkaisun avaimet
 9. Eettiset periaatteet auttavat välttämään ongelmia
 10. Tunnista ja tunnusta vahvuudet
 11. Työnilon ja eettisen ilmapiirin keskinäinen liitto
 12. Kertaus: suunta kohti vahvaa työyhteisöä

Tämä traileri esittelee lyhyesti perustason ETIIKKAKORTTI ja vanhustyön ETIIKKAKORTTI -täydennyskoulutusten opiskelun mahdollisuutta. 

ETIIKKAKORTTI®: 285 € + alv 24 % / osa I

Nyt on mahdollisuus opiskella ETIIKKAKORTTI® perustasoa myös verkossa. Haku eri paikkakunnilla toteutuviin lähiopetuspäiviin OSA I ja OSA II opiskeluun ovat ja käynnissä. Voit hakeutua sinne nyt ilmoittautumislomakkeen kautta. Ilmoittautumisen jälkeen sinulle lähetetään tunnukset verkko-koulutusmateriaaliin. 

OSA I, sisältää teemat:

- Itsetuntemisesta ammatilliseen osaamiseen (1 op)

- Asiakkaan ja potilaan ammatillinen kohtaaminen (1 op)

Siirry perustason ETIIKKAKORTTI -verkkokoulutusmateriaaliin tästä: http://moodle.proet.fi/ 

ETIIKKAKORTTI®: 285 € + alv 24 % / osa II

OSA II, sisältää teemat:

- Eettinen päätöksentekoprosessi (1 op)

- Asiakkaan ja potilaan oikeudet sekä itsemäärääminen (1 op)

 

Vanhustyön ETIIKKAKORTTI® osa I: 150 € + alv 24%

Vanhustyön ETIIKKAKORTTI -täydennyskoulutus OSAT I ja II sisältävät sekä verkko-opetusmateriaalin ja iltapäiväluennon eri paikkakunnilla (klo 13:30 - 16:45). Voit hakeutua sinne nyt ilmoittautumislomakkeen kautta. Ilmoittautumisen jälkeen sinulle lähetetään tunnukset verkko-koulutusmateriaaliin. 

OSA I, sisätää teemat:

- Vanhuksen tarina, Vanhuksen ja omaisten kohtaaminen

- Arvotietoisuus, Ammatillisuus, Työntekijän rohkeus ja eettinen toiminta

 

Vanhustyön ETIIKKAKORTTI® osa II: 150 € + alv 24%

OSA II, sisältää teemat

- Eettiset ratkaisut vanhustyössä

- Vastuullinen vanhustyön toimintakulttuuri

ORGANISAATIOILLA ON MAHDOLLISUUS LASKUTUKSEEN.

Sovittelemisen etiikkaa työyhteisössä: 52 €  + alv 24 % / 1 kk (64,50 €)

Jokainen ihminen tarvitsee elämässään sovittelemisen taitoja, työyhteisössä toimiessa se on jopa kanssakäymisen edellytys. Tässä verkkokoulutuksessa lähestytään sovittelemista ja sovittelemisen tekniikkaa etiikan näkökulmasta.  Se etenee seuraavien teemojen mukaan:

Teema I: Milloin työyhteisössä tarvitaan sovittelemista? Konfliktitilanteiden tunnistaminen ja esiintyminen. Konfliktien seuraukset ja haitat.

Teema II: Mitä voidaan tehdä? Konfliktin ja ristiriitojen ratkaisemisen erilaisia lähestymistapoja etiikan näkökulmasta. Konfliktien ja ristiriitojen ratkaiseminen sekä niiden syntymisen ennaltaehkäiseminen.

Teema III: Sovittelemisen etiikkaa. Keskeiset sovittelemista ohjaavat eettiset periaatteet ja niiden soveltaminen. Ohjelma etenee seuraavien päälukujen alla: 1. Tunne itsesi 2. Ole avoin näkemään 3. Kunnioita toista ja 4. Kanna vastuu yhteisestä hyvästä.

Verkkokoulutus - Sovittelemisen etiikkaa työyhteisössä - on hetken poissa käytössä. Muokkaamme ja terävöitämme sisältöä entistä tiiviimmäksi. Samalla kertaa koulutusympäristö muuttuu. 

Ilmoitamme trailerin uudelleen julkaisusta ja sivujen avautumisesta jälleen lähiaikoina. Julkaistaan syksyn 2019 aikana.

 

 


Hyvä tietää verkkokoulutuksesta

Kaikki ProEt Oy:n tarjoamat verkkokoulutukset löytyvät osoitteesta moodle.proet.fi. Koulutukset maksetaan normaalisti pankkitunnuksilla tai luottokortilla.

Verkkokurssien tunnukset ovat henkilökohtaisia ja ne ovat voimassa kuukauden ostopäivästä, ellei toisin ole sovittu. ETIIKKAKORTTI -täydennyskoulutuksen verkkomateriaali on osallistujalla käytettävissä koko kurssin ajan eli noin 4 kk. 

Organisaatiot voivat tilata tarvitsemansa määrän verkkokoulutustunnuksia, yli viiden tunnuksen tilaamiseen sisältyy kurssikohtainen alennus. Ota yhteyttä lomakkeen kautta tai toimisto@proet.fi, annu.haho@proet.fi ja 0400 592 262.

Yksityisyyden suojaaminen

Jokaisen rekisteröityneen osallistujan henkilötietojen salassapito turvataan henkilötietolain mukaisesti. Tiedot tallentuvat automaattisesti Moodlen tietojärjestelmään, jota hallinnoi ainoastaan verkkokoulutusten tarjoaja. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.