Tervetuloa täydentämään sosiaali- ja terveysalan henkilöstön eettistä osaamista!

Mikä on ETIIKKAKORTTI®?

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön eettistä ja ammatillista osaamista täydentävä opintokokonaisuus. Käsitellään sosiaali- ja terveysalan eettisiä kysymyksiä, ongelmien ratkaisemista ja päätöksen tekemistä. Sisältää luentopäiviä, osa opiskelusta toteutuu verkkokoulutuksena sekä itsenäisenä opiskeluna. Työkirja sisältää koulutusmateriaalin ja ohjaa itsenäiseen opiskeluun

Mitkä ovat ETIIKKAKORTIN® hyödyt?

 • Ammattilaisen ja työyhteisön arvotietoinen toiminta vahvistuvat
 • Asiakaspalvelutaidot kehittyvät ja asiakkaat ovat tyytyväisiä hyvään palveluun
 • Eettisten kysymysten tunnistaminen paranee
 • Ongelmaratkaisutaidot kehittyvät
 • Ammatillinen osaaminen vahvistuu
 • Yhteistyötaidot ja työn ilo lisääntyvät
 • Työyhteisön hyvinvointi paranee, kollegiaalisuus vahvistuu

Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden toiminnan yhteisen arvoperustan luomiseen ja siihen sitoutumiseen. Asiakkaiden tyytyväisyys lisääntyy sekä sen myötä organisaation ja työyksikön positiivinen julkisuuskuva vahvistuu

Miten ETIIKKAKORTTI® suoritetaan?

 • Koulutusohjelman voi tilata omalle henkilökunnalle
 • Ilmoittautumalla ProEt Oy:n järjestämiin yleisiin koulutuspäiviin. Syksyllä 2018 käynnistyvät ensimmäiset kurssit

ILMOITTAUDU NYT ENSIMMÄISILLE PERUSTASON KURSSILLE TÄSTÄ

20.11.2018, Oulu

27.11.2018, Helsinki

28.11.2018, Turku

29.11.2018, Tampere

Mitä ETIIKKAKORTTI® sisältää?

Etiikkakortti® sisältää luentopäiviä ja itsenäisiä opiskelutehtäviä. Kolmen tason, perus-, erityis- ja kärkitason, ammatilliset kriteerit ja vaatimustasot vaihtelevat. Perustason suorittavat kaikki (4op), erityistason vaihtoehtoja voi kukin valita mieltymyksensä sekä ammatillisen suuntautumisensa mukaan.

Kärkitason Etiikkakortti® -koulutuksessa perehdytään jo etiikan tutkimusmetodeihin, eettisen osaamisen kehittämiseen ja soveltamiseen omassa työyksikössä ja organisaatiossa

ETIIKKAKORTIN® sisällöt ja laajuudet

Perustason ETIIKKAKORTTI®

 • Laajuus 4 op = 108 h

I OSA:

 • Itsetuntemisesta ammatilliseen osaamiseen
 • Asiakkaan ja potilaan ammatillinen kohtaaminen

II OSA:

 • Eettinen päätöksentekoprosessi
 • Asiakkaan oikeudet ja itsemäärääminen

Erityistason ETIIKKAKORTTI®

 • Laajuus 3 op – 13 op


VANHUSTYÖN EETTISET KYSYMYKSET

 • Laajuus 3 op
 • Vanhuksen ammatillinen kohtaaminen ja psyykkinen tukeminen
 • Vanhuksen itsemäärääminen ja osallisuus
 • Vanhuusoikeuden kysymykset


LASTEN JA NUORTEN HOITO- JA SOSIAALITYÖN EETTISET KYSYMYKSET

 • Laajuus 2 op: 2 luentopäivää + työkirja


KRIITTISESTI SAIRAAN POTILAAN EETTISET KYSYMYKSET

 • Laajuus 2 op: 1 luentopäivä + työkirja


MIELENTERVEYSASIAKKAAN HOITOON LIITTYVÄT EETTISET KYSYMYKSET

 • Laajuus 2 op: 2 luentopäivää + työkirja


HYVÄ SAATTOHOITO

 • Laajuus 2 op: 2 luentopäivä + työkirja


HYVÄ TYÖYHTEISÖ

 • Laajuus 1 op: 1 luentopäivä + työkirja

HYVÄN JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖSKENTELYN EETTISET KYSYMYSKET

 • Laajuus 1 op: 1 luentopäivä + työkirja


LÄÄKEHOIDON EETTISET KYSYMYKSET

 • Laajuus 1 op: 1 luentopäivä + työkirja

Kärkitason ETIIKKAKORTTI®

 • Laajuus 3 – 6 op


ETIIKAN TUTKIMUSMETODIIKKA

 • Laajuus 3 op: 3 luentopäivää + työkirja


EMPIIRISESTÄ TUTKIMUKSESTA KÄYTÄNNÖN HYÖTYYN

 • Laajuus 3 op: 3 luentopäivää + työkirja