Tervetuloa täydentämään sosiaali- ja terveysalan henkilöstön eettistä osaamista!

Mikä on ETIIKKAKORTTI®?

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön eettistä ja ammatillista osaamista täydentävä opintokokonaisuus. Käsitellään sosiaali- ja terveysalan eettisiä kysymyksiä, ongelmien ratkaisemista ja päätöksen tekemistä. Koulutuskokonaisuus sisältää luentopäiviä, osa opiskelusta toteutuu verkkokoulutuksena sekä itsenäisenä opiskeluna. Työkirja sisältää koulutusmateriaalin ja ohjaa itsenäiseen opiskeluun

Mitkä ovat ETIIKKAKORTIN® hyödyt?

 • Ammattilaisen ja työyhteisön arvotietoinen toiminta vahvistuvat
 • Asiakaspalvelutaidot kehittyvät ja asiakkaat ovat tyytyväisiä hyvään palveluun
 • Eettisten kysymysten tunnistaminen paranee
 • Ongelmaratkaisutaidot kehittyvät
 • Ammatillinen osaaminen vahvistuu
 • Yhteistyötaidot ja työn ilo lisääntyvät
 • Työyhteisön hyvinvointi paranee, kollegiaalisuus vahvistuu

Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden toiminnan yhteisen arvoperustan luomiseen ja siihen sitoutumiseen. Asiakkaiden tyytyväisyys lisääntyy sekä sen myötä organisaation ja työyksikön positiivinen julkisuuskuva vahvistuu

Miten ETIIKKAKORTTI® suoritetaan?

 • Koulutusohjelman voi tilata omalle henkilökunnalle
 • Ilmoittautumalla ProEt Oy:n järjestämiin yleisiin koulutuspäiviin. Syksyllä 2018 käynnistyvät ensimmäiset kurssit
 • Opiskeleminen tapahtuu lähiopetuspäivien aikana ja itsenäisenä opiskeluna verkossa (Moodle-alusta). Itsenäisen opiskelun tehtävät liittyvät työyhteisön kehittämiseen ja oman ammatillisuuden vahvistamiseen.

Mitä ETIIKKAKORTTI® sisältää?

Etiikkakortti® sisältää lähiopetuspäiviä ja itsenäisiä opiskelutehtäviä. Kolmen tason, perus-, erityis- ja kärkitason, ammatilliset kriteerit ja vaatimustasot vaihtelevat. On suositeltavaa, että perustason suorittavat kaikki (4op), erityistason vaihtoehtoja voi kukin valita mieltymyksensä sekä ammatillisen suuntautumisensa mukaan.

Kärkitason Etiikkakortti® -koulutuksessa perehdytään jo etiikan tutkimusmetodeihin, eettisen osaamisen kehittämiseen ja soveltamiseen omassa työyksikössä ja organisaatiossa

ETIIKKAKORTIN® sisällöt ja laajuudet

Perustason ETIIKKAKORTTI®

 • Laajuus 4 op = 108 h
 • Osien suorittamisjärjestyksen voi valita

I OSA 285 € + alv 24% (sis. lähiopetuspäivän ja tarjoilut, verkko-opetuksen, työkirjan, todistuksen) :

 • Itsetuntemisesta ammatilliseen osaamiseen
 • Asiakkaan ja potilaan ammatillinen kohtaaminen

II OSA 285 € + alv (24%) (sis. lähiopetuspäivän ja tarjoilut, verkko-opetuksen, työkirjan, todistuksen):

 • Eettinen päätöksentekoprosessi
 • Asiakkaan oikeudet ja itsemäärääminen

Perustason OSA I lähiopetuspäivät 8:30 - 15:30 seuraavilla paikkakunnilla:

20.11.2018, Oulu, Sokos Hotel Arina, Valkea 4 krs.

27.11.2018, Helsinki, Sokos Hotel Pasila, Maistraatinportti 3

28.11.2018, Turku, Sokos Hotel Hamburger Börs, Kauppiaskatu 6

29.11.2018, Tampere, Finn-Medin tiloissa, tarkentuu myöhemmin

ILMOITTAUDU NYT ENSIMMÄISILLE PERUSTASON (osa I) KURSSILLE TÄSTÄ

 

Perustason OSA II lähiopetuspäivät 8:30 - 15:30 seuraavilla paikkakunnilla:

27.3.2019, Helsinki, Sokos Hotel Pasila, Maistraatinportti 3

28.3.2019, Turku, Sokos Hotel Hamburger Börs, Kauppiaskatu 6

29.3.2019, Tampere, Finn-Medin tiloissa, tarkentuu myöhemmin

18.4.2019, Oulu, Sokos Hotel Arina, Valkea 4 krs.

ILMOITTAUDU TOISELLE PERUSTASON (osa II) KURSSILLE TÄSTÄ

 

Erityistason ETIIKKAKORTTI®

Iltapäiväkoulutuksena vuonna 2019 Vanhustyön ETIIKKAKORTTI ® 

VANHUSTYÖN ETIIKKAKORTTI® on laajudeltaan 3 opintopistettä (op). Se on jaettu kahteen osaan. Osa opiskelusta on itsenäistä ja tapahtuu verkossa. 

OSA I  1,5 op, hinta 150 € + alv 24% (sis. lähiopetuksen, työkirjan, verkkokoulutuksen, kahvit, todistuksen)

 • Vanhuksen tarina, Vanhuksen ja omaisten kohtaaminen
 • Arvotietoisuus, ammatillisuus ja rohkeus ammattilaisen toiminnassa

Lähiopetuspäivät klo 13:30 - 16:45 seuraavilla paikkakunnilla (paikat tarkentuvat myöhemmin):

29.1 tai 26.3.2019, Helsinki

30.1 tai 5.4.2019, Turku

31.1 tai 1.4.2019, Tampere

1.2 tai 16.4.2019, Oulu

ILMOITTAUDU VANHUSTYÖN ETIIKKAKORTTI® -KURSSILLE  OSA I TÄSTÄ

 

OSA II  1,5 op, hinta 150 € + alv 24 % (sis. lähiopetuksen, työkirjan, verkkokoulutuksen, kahvit, todistuksen)

 • Eettiset ratkaisut vanhustyössä
 • Vastuullinen vanhustyön kulttuuri

Lähiopetuspäivät klo 13:30 - 16:45 seuraavilla paikkakunnilla (paikat tarkentuvat myöhemmin):

4.3 tai 7.5.2019, Helsinki

25.2 tai 8.5.2019, Turku

21.2 tai 9.5.2019, Tampere

1.3 tai 10.4.2019, Oulu

ILMOITTAUDU VANHUSTYÖN ETIIKKAKORTTI® -KURSSILLE  OSA II TÄSTÄ

 

SEURAAVAT ERITYISTASON ETIIKKAKORTTI ® -TÄYDENNYSKOULUTUKSET OVAT KEHITYSTYÖN ALLA:

Lasten ja nuorten hoito- ja sosiaalityön ETIIKKAKORTTI ®

 • Laajuus 2 op

 

Kriittisesti sairaan hoitotyön ETIIKKAKORTTI ® 

 • Laajuus 2 op

 

Mielenterveyshoidon ETIIKKAKORTTI ®

 • Laajuus 2 op

 

Kuolevan potilaan hyvän hoidon ETIIKKAKORTTI ®

 • Laajuus 2 op

 

Vahvan työyhteisön ETIIKKAKORTTI ®

 • Laajuus 2 op

 

Johtamisen ja esimiestyöskentelyn ETIIKKAKORTTI ®

 • Laajuus 2 op

 

 

Kärkitason ETIIKKAKORTTI®

 • Laajuus 3 – 6 op

 

ETIIKAN TUTKIMUSMETODIIKKA

 • Laajuus 3 op: 3 luentopäivää + työkirja

 

EMPIIRISESTÄ TUTKIMUKSESTA KÄYTÄNNÖN HYÖTYYN

 • Laajuus 3 op: 3 luentopäivää + työkirja