ProEt – koulutuksella kohti eettisyyttä

Etiikan täydennyskoulutusta, tutkimusta ja konsultointia tarjoava ProEt Oy toteuttaa arvokkainta tehtäväänsä luomalla inhimillistä asiakaspalvelua ja tervehenkistä työyhteisöä yhdessä sosiaali- ja terveysalan sekä asiakaspalvelun henkilöstön kanssa. ProEtin tarjoamissa täydennyskoulutusohjelmissa ammattilaisten eettinen osaaminen ja asiakaspalvelutaidot vahvistuvat ja innostus työyhteisön eettisen ilmapiirin kehittämiseen kasvaa.

27.8.2018 klo 12.52
Eipä taida olla yhtään työyhteisöä Suomenmaassa, jossa ihmisten välinen yhteistyö olisi sujunut kuin Strömsössä. On aivan inhimillistä, että välillä tunteet leiskuvat, äänenpainot nousevat, niskoja nakellaan, ja tuleepa joskus jokunen ruma sanakin työkaverista sanottua. Hyvä työyhteisö kestää sen. Se kykenee tunnustamaan sellaisen inhimillisen tosiasian olemassaolon kuin erimielisyyden. Se osaa käsitellä sitä reilun hengen mukaisesti ja jättää sen taaksensa rasittamasta perustehtävää. Ja hyvässä työyhteisössä todella kunnioitetaan jokaisen oikeutta hyvään työskentelyilmapiiriin - ja sen vuoksi löytyy myös tahtoa sovitteluun!