ProEt – koulutuksella kohti eettisyyttä

Etiikan täydennyskoulutusta, tutkimusta ja konsultointia tarjoava ProEt Oy toteuttaa arvokkainta tehtäväänsä luomalla inhimillistä asiakaspalvelua ja tervehenkistä työyhteisöä yhdessä sosiaali- ja terveysalan sekä asiakaspalvelun henkilöstön kanssa. ProEtin tarjoamissa täydennyskoulutusohjelmissa ammattilaisten eettinen osaaminen ja asiakaspalvelutaidot vahvistuvat ja innostus työyhteisön eettisen ilmapiirin kehittämiseen kasvaa.

17.4.2019 klo 15.41
Arvot ja etiikka liittyvät asiantuntijuuteen. Tuskin kukaan enää kiistää arvotietoisuuden ja eettisen osaamisen merkitystä hyvässä asiakaspalvelutyössä ja potilastyössä. Yleisesti ajatellaan, että palvelu ja toiminta on asiantuntevaa, jos tarve ja apu kohtaavat. Eettinen asiantuntijuus on enemmän. Sen toteutuminen on mahdollista ilman materiaalisia resurssejakin. Tämän on myös ETENE kirjannut eettisiin periaatteisiin.