fi gb

ProEt – koulutuksella kohti eettisyyttä

Etiikan täydennyskoulutusta, tutkimusta ja konsultointia tarjoava ProEt Oy toteuttaa arvokkainta tehtäväänsä luomalla inhimillistä asiakaspalvelua ja tervehenkistä työyhteisöä yhdessä sosiaali- ja terveysalan sekä asiakaspalvelun henkilöstön kanssa. ProEtin tarjoamissa täydennyskoulutusohjelmissa ammattilaisten eettinen osaaminen ja asiakaspalvelutaidot vahvistuvat ja innostus työyhteisön eettisen ilmapiirin kehittämiseen kasvaa.

30.6.2020 klo 11.18
Mennyt kevät ja kuluva kesä jäävät sosiaali- ja terveysalalla toimivien mieleen lähtemättömästi haastavana ja stressaavana työvaiheena. Pandemia lisäsi työn henkistä ja eettistä kuormittumista. Yllättävät käänteet ja epävarmuus aiheuttivat turvattomuutta, pelkoa ja epäilystä selviytymisestä. Uhkakuvat kasvoivat sen myötä, kun mahdollisuudet työskennellä normaalisti vähenivät. Henkilökohtainen paini velvollisuuden ja oman tahdon välillä saattoivat niin ikään äityä raskaaksi.