fi

Syksyn koulutuskalenterissa uutta, vanhaa ja uudistettua!

26.4.2016
Syksyn koulutuskalenteri on nyt julkaistu. Kalenterissa on mukana kaksi uudistettua etiikan täydennyskoulutusta: Hyvä työyhteisö ja Haastavasti käyttäytyvän asiakkaan eettinen kohtaaminen. Myös Hyvä asiakaspalvelutyön johtaminen -koulutus tarjotaan nyt kokopäiväisenä. Kesään mennessä esittelemme myös uuden, esimiehille ja johtajille tarkoitetun koulutuspäivän.

Tervetuloa tutustumaan syksyn 2016 koulutuskalenteriin. Koulutukset ovat avoimia kaikille. Ilmoittautua voi sivuillamme kunkin koulutusesittelyn yhteydessä olevalla sähköisellä ilmoittautumislomakkeella tai ottamalla yhteys sähköpostitse toimisto@proet.fi tai soittamalla numeroon 0400 592 262. Pystymme järjestämään myös työyhteisöille toivomusten mukaisia etiikan täydennyskoulutuksia.

Työssä eteen tulevat eettiset kysymykset tarvitsevat tulla nähdyiksi, jaetuiksi ja ratkaistuksi. Se, miten niihin työyhteisöissä tartutaan, vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin ja työntekijöiden hyvinvointiin sekä suoraan asiakaspalvelun ja potilastyön laatuun. Kustannustehokkaasti toimiva ja hyvään asiakaspalveluun panostava organisaatio pitää huolta työntekijöiden eettisestä osaamisesta.

Mitä eettiset kysymykset ja ilmiöt ovat, miten ne on mahdollista havaita ja miten eettisiä ristiriitoja voidaan ratkaista? Eettisissä kysymyksissä joudutaan pohtimaan ja ratkaisemaan, mikä on oikein, mikä väärin, mikä tuottaa hyvää ja mikä pahaa. Sensitiivisyys, herkkyys, auttaa työntekijöitä havaitsemaan tilanteita, jotka vaativat eettisiä ratkaisuja. Kovin tyhjentäviä vastauksia on usein mahdoton löytää, on vain erilaisia näkemyksiä ja lähestymistapoja asiaan. Myös selkeät ohjeistukset tai säännöt puuttuvat. Sen vuoksi on tärkeää, että työyhteisössä kyetään yhdessä havaitsemaan mutta myös ratkaisemaan eettisiä kysymyksiä. Se edellyttää keskustelua, pohdintaa, vaihtoehtojen etsimistä ja niiden punnitsemista, ts. arvottamista. Yhteisestä näkemyksestä muodostuu yhteinen linja, johon sitoutuminen vaatii koko asetelman merkitysten ymmärtämistä.

Näihin ja moniin arkipäiväisiin etiikan ajankohtaisiin kysymyksiin etsimme vastauksia etiikan täydennyskoulutuksissamme. Tervetuloa mukaan!