fi gb

Ammatillinen kosketus – millaista, miten ja miksi?

30.9.2019
Teknologisoituvassa ja tehokkuuden etäännyttävässä kohtaamiskulttuurissamme kosketus saa yhä tärkeämmän merkityksen niin yksityis- kuin työelämässäkin. Ihmisten välisestä kosketuksesta näyttää uhkaavasti tulevan niukkaa ja muodollista. Yhteistä aikaa läheisten kanssa on vähän eikä työpaikoillakaan ehditä turhia turista saatikka halailla. Julkisuudessa käyty keskustelu seksuaalisesta häirinnästä on saattanut osaltaan kutistaa kosketuksen enää vain vältettäväksi velvoitteeksi. Nyt olisi sosiaali- ja terveysalalla tarvetta käydä keskustelua siitä, millainen kosketuskulttuuri siellä vallitsee. Kosketus kertoo paitsi hoidon ja palvelun laadusta, mutta sen lisäksi myös työkulttuurin ilmapiiristä. Mitä ammatillisempaa ja sensitiivisempää toiminta on, sitä enemmän kosketetaan potilaita, asiakkaita ja toisia – tiedostavasti!

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työ on jatkuvaa asiakkaan ja potilaan koskettamista. Kosketuksen välityksellä tervehditään, tuetaan, hoidetaan, lohdutetaan, rajoitetaan, ohjataan ja tehdään toimenpiteitä. Ei ole aivan merkityksetöntä, miten ammattilainen koskettaa asiakkasta ja potilasta. Tiedostaako hän, mikä on kosketuksen tarkoitus ja miltä kosketus tästä tuntuu?

Ammatillinen kosketus lähtökohtaisesti tuottaa hyvää potilaalle ja asiakkaalle tai sen kautta vältetään vahingon syntymistä. Oli sitten kyseessä kivuliaan hoitotoimenpiteen tekeminen tai liikkumisen rajoittaminen, aina motiivina on potilaan ja asiakkaan hyvä sekä hyvinvointi. Kosketus on myös inhimillistä yhteyden luomista, jonka vahvana perusvireenä on toisen kunnioittaminen. On tärkeä, että ammattilainen tunnistaa koskettamisensa tavan ja motiivin.

Kosketus hyvän hoidon laadun ja palvelun mittarina ei ole ilmasta tempaistu ajatus. Tutkimukset ovat osoittaneet kosketuksen parantavat vaikutukset ihmisen fyysiseen, psyykkiseen, henkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Haavat paranevat paremmin, mielet rauhoittuvat, yhteenkuuluvuuden ja arvokkuuden tunne vahvistuvat. Kosketuksen myönteiset seuraukset ovatkin olleet intuitiivisesti tiedossa ammattilaisilla, nyt arkikokemuksiin on saatu lisävahvistusta eri tutkimusten valossa parin vuosikymmenen aikana.

Ammattilaiset saavat myös osakseen kosketusta. On tilanteita, ettei potilaan tai asiakkaan kosketus tunnu miellyttävältä, kun se rikkoo tai vahingoittaa yksityisyyden suojaa. Miten suhtautua ammatillisesti tällaisiin kosketustilanteisiin? Miten välttää vahingoittavan kosketuksen aiheuttamaa henkistä kuormittumista?

Kun Itä-Suomen yliopiston, Joensuun kampuksen dosentti Taina Kinnunen otti yhteyttä vuonna 2015 ja pyysi minua osallistumaan AKTE -hankkeeseen (Ammatillinen kosketus osana vanhustyön taitoa ja etiikkaa), ei minun tarvinnut miettiä pitkään. Kosketuksessa ja kanssakäymisessä ollaan hoito- ja lääkintätaidon etiikan ytimessä. Mukana hankkeessa olivat myös filosofi ja dosentti Jaana Parviainen Tampereen yliopistosta sekä tohtorikoulutettava Mari Jolkkonen Itä-Suomen yliopistolta. Nyt tutkimus on saatu raportoitua ja päätökseen. Tietokirja ”Ammatillinen kosketus – kuinka tunnetyötä tehdään” (Kirjapaja 2019) on julkaistu. Nyt alkaa varsinainen työ viedä eteenpäin kosketuksen ammatillista ja lempeää sanomaa!

 #etiikka #etiikkakortti #sote #etiikkaaverkossa #etiikkakoulu