Hyvä asiakaspalvelutyön johtaminen

Tämä koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan esimiehille ja johtajille. Koulutuksessa perehdytään asiakaslähtöisen palvelutyön oikeudellisiin ja eettisiin perusteisiin. Johtajuutta tarkastellaan asiakaslähtöisen palvelun näkökulmasta: mitä tarkoittaa asiakkuus meidän organisaatiossa, millainen on meidän arvolupaus asiakkaalle? Onko mahdollista luoda sellainen arvo-ohjelma, johon kaikki sitoutuvat? Luottamuksen ja sitoutumisen edellytyksenä on arvostrategian johtaminen.

Koulutuksen sisältö

Teemat:

Asiakaslähtöinen ajattelu ja arvolupaus asiakkaalle

Asiakaslähtöisen ajattelun eettiset perusteet

Asiakaslähtöisen ajattelun oikeudelliset perusteet

Asiakaslähtöinen strategia

Asiakaslähtöisyyden ja asiakaspalvelun vieminen strategiaan

Asiakaslähtöisyyteen perustuvan arvo-ohjelman johtaminen


Kouluttajana tutkija ja kouluttaja Annu Haho, TtT, TJ, YJEAT

Koulutuksen tarkempaan sisältöön ja oheismateriaaleihin sekä tehtäviin pääset tutustumaan salasanalla suojatussa Koulutusmateriaalit-osiossa. Salasanan saat ilmoittautumisen jälkeen.

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua koulutukseen ilmoittautumislomakkeen kautta.