ProEt Oy:n palvelut

ProEt Oy:n etiikan täydennyskoulutuksissa tarjoamme ammattilaisille tutkimusperusteista ja uusinta kansainvälistä sekä kansallista tietoa käytänteistä, joita he tarvitsevat kohdatessaan ja ratkaistessaan työssään eteen tulevia eettisiä kysymyksiä ja haasteita.

Koulutustilaisuutemme antavat työntekijälle mahdollisuuden kehittyä ja innostua työstään, taitoa ja rohkeutta perustella eettisesti kestävästi ratkaisujaan ja valintojaan, jotka tähtäävät asiakkaan ja potilaan parhaaksi. Ammattilaisten vahvasta osaamisesta hyötyvät hänen itsensä lisäksi kaikki, työnantaja ja työkaverit ja ennen kaikkea asiakkaat ja potilaat.

ProEt Oy järjestämiä etiikan täydennyskoulutuksia löydät näiden koulutuskokonaisuuksien sisältä:

  • Etiikkaa!-koulutukset vapaasti kaikille osallistujille
  • KUMU-seminaarit kokoavat yhteen sosiaali- ja terveysalan kulttuurin muutoksesta kiinnostuneita. Seminaari on kaikille avoin.
  • Etiikkakortti työnantajan tilaamissa ja järjestämissä koulutustilaisuuksissa
  • Asiakaspalvelukortti työnantajan tilaamissa ja järjestämissä koulutustilaisuuksissa
  • Hyvän hoidon akatemia tarjolla kaikille hoiva- ja hoitotyön ammattilaisille, ilmoitetaan myöhemmin näillä sivuilla

Etiikkaa! -koulutukset

Sisältöä päivitetään.

Etiikkakortti

Sisältöä päivitetään.

Etiikkaa! verkossa

1.2.2018 lähtien on mahdollista opiskella etiikka eri muodossa ja eri kanavissa verkossa.

ETIIKKAKOULU julkaistaan Facebookissa säännöllisin väliajoin ja on ilmainen tietoisku etiikan kysymyksistä. ETIIKKAA! -VERKOSSA -opetus käynnistyy helmikuussa. Vuoden 2018 aikana siellä on mahdollista opiskella seuraavista aiheista:

  • Asiakkaan ja potilaan arvostava kohtaaminen
  • Hyvä saattohoito, osiot I, II ja III
  • ETIIKKAKORTTI® -täydennyskoulutuksesta osat Itsetuntemisesta ammatilliseen osaamiseen ja Eettinen päätöksentekoprosessi

ETIIKKAA!-KOULUTUKSET ovat ProEt Oy:n järjestämiä koulutustilaisuuksia, jonne voi vapaasti ilmoittautua. Koulutuksia järjestetään Rovaniemellä, Oulussa, Kokkolassa, Kuopiossa, Jyväskylässä, Tampereella, Turussa ja Helsingissä. Koulutuskalenteri julkaistaan puolivuosittain näillä sivuilla. Teemat vaihtelevat lukukausittain.

ETIIKKAKORTTI® on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu eettistä osaamista vahvistava täydennyskoulutusohjelma. Sillä on tutkimuksellinen ja käytännöllinen perusta, siitä löytyy myös lisätietoa sivuiltamme. Sosiaali- ja terveysalan organisaatiot voivat tilata ilmaisen esittelyn, jossa esitellään ETIIKKAKORTTI® -täydennyskoulutuksen sisältöä ja erilaisia toteuttamistapoja.

ASIAKASPALVELUKORTTI® ja PALKO™ ovat asiakaspalvelutyön ammattilaisille tarkoitettuja täydennyskoulutusohjelmia, joissa pureudutaan erityisesti asiakkaan ammatilliseen kohtaamiseen ja asiakaspalvelutyön eettiseen toimintaa.

AUDITOINTI-palvelussa kartoitetaan asiakaspalvelutyön tuloksia ja ammattilaisten eettistä kuormittumista sekä arvolähtökohtia. Auditoinnissa on valmius asiakkaiden, työntekijöiden ja esimiesten haastatteluun tai kyselytutkimuksen suorittamiseen. Tulokset raportoidaan ja esitellään auditoinnin tilaajalle. Raportin pohjalta laaditaan kehittämissuunitelma yhdessä työntekijöiden tai johdon kanssa. Kehittämissuunnitelman toteuttaminen ja seurantamenetelmien käynnistäminen voidaan myös sisällyttää palveluun.

ETIIKKATYÖRYHMÄ kootaan organisaation työntekijöistä. Yhteinen kokoontumisaika sovitaan tarpeen mukaan. Toive ryhmässä käsiteltävästä eettisestä teemasta tulee työntekijöiltä tai esimiehiltä. Asiantuntijamme laativat työryhmään alustuksen valitusta teemasta. Keskustelusta laaditaan raportti, jota voi hyödyntää vastaavissa eettisissä ongelmatilanteissa. Tarjoamme mahdollisuuden myös jatkuvaan konsultointiin. Tavoitteena on tarjota erilaisia menetelmiä ja näkökulmia asiakaspalvelutyössä ja työyhteisöissä esiintyvien eettisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemiseksi.