Verkkokoulutukset:

ETIIKKAKOULU

Maksuton ETIIKKAKOULU on kaikkien ulottuvilla. Siinä julkaistaan ProEt Oy:n facebook sivuilla (https://fi-fi.facebook.com/ProEt/) säännöllisesti lyhyitä etiikkaa käsitteleviä opetusvideoita. Ensimmäisessä osassa 1.2.2018 avataan sitä, mistä etiikassa on kyse.

Asiakkaan ja potilaan arvostava kohtaaminen

Helmikuussa 2018 avautuu ensimmäinen etiikan verkkokoulutusosio. Siinä käsitellään sitä, millaista on ammatillinen ja asiakaslähtöinen asiakkaan ja potilaan kohtaamisen tapa. Koulutuksessa tarkastellaan sekä lainsäädännöllisiä että eettisiä perusteita ammatilliselle toiminnalle. Koulutuksen neljä osiota koostuvat seuraavista teemoista:

1. Koulutuspaikan esittely, Utsjoen kunta, Kevon luonnonpuisto, Tsharsjoki

2. Arvostavan kohtaamisen filosofiset lähtökohdat

3. Arvotietoisuus kohtaamisessa

4. Arvostavan kohtaamisen lainsäädännölliset ja eettiset perusteet

5. Loppukysymykset


Hyvä saattohoito, osa 1

Saattohoitoverkkokoulutukset alkavat keväällä 2018.

Hyvä saattohoito, osa 2


Hyvä saattohoito, osa 3


ETIIKKAKORTTI