Tervetuloa täydentämään sosiaali- ja terveysalan henkilöstön eettistä osaamista!

Mikä on Etiikkakortti®?

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön eettistä ja ammatillista osaamista täydentävä opintokokonaisuus. Käsitellään sosiaali- ja terveysalan eettisiä kysymyksiä, ongelmien ratkaisemista ja päätöksen tekemistä. Sisältää luentopäiviä ja itsenäisen opiskelun päiviä. Työkirja ohjaa itsenäiseen opiskeluun

Mitkä ovat Etiikkakortin® hyödyt?

 • Eettisten kysymysten tunnistaminen paranee
 • Ongelmaratkaisutaito kehittyy
 • Ammatillinen osaaminen vahvistuu
 • Yhteistyötaito ja työn ilo lisääntyvät
 • Palvelun laatu paranee

Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden toiminnan yhteisen arvoperustan luomiseen ja siihen sitoutumiseen. Asiakkaiden tyytyväisyys lisääntyy sekä sen myötä organisaation ja työyksikön positiivinen julkisuuskuva vahvistuu

Miten Etiikkakortti® suoritetaan?

 • Koulutusohjelman voi tilata omalle henkilökunnalle
 • Ilmoittautumalla ProEt Oy:n järjestämiin yleisiin koulutuspäiviin

Mitä Etiikkakortti® sisältää?

Etiikkakortti® sisältää luentopäiviä ja itsenäisiä opiskelutehtäviä. Kolmen tason, perus-, erityis- ja kärkitason, ammatilliset kriteerit ja vaatimustasot vaihtelevat. Perustason suorittavat kaikki (4op), erityistason vaihtoehtoja voi kukin valita mieltymyksensä sekä ammatillisen suuntautumisensa mukaan.

Kärkitason Etiikkakortti® -koulutuksessa perehdytään jo etiikan tutkimusmetodeihin, eettisen osaamisen kehittämiseen ja soveltamiseen omassa työyksikössä ja organisaatiossa

Etiikkakortin® sisällöt ja laajuudet

Perustason Etiikkakortti®

 • Laajuus 4 op = 108 h
 • Itsetuntemisesta ammatilliseen osaamiseen: 1 luentopäivä + työkirja
 • Eettinen päätöksentekoprosessi: 1 luentopäivä + työkirja
 • Asiakkaan kohtaaminen: 1 luentopäivä + työkirja
 • Asiakkaan oikeudet ja itsemäärääminen: 1 luentopäivä + työkirja

Erityistason Etiikkakortti®

 • Laajuus 3 op – 13 op

Vanhustyön eettiset kysymykset

 • Laajuus 3 op
 • Vanhuksen kohtaaminen ja psyykkinen tukeminen: 1 luentopäivä + työkirja
 • Vanhuksen lääkehoidon eettiset erityiskysymykset: 1 luentopäivä + työkirja
 • Vanhuksen itsemäärääminen ja vaikuttamismahdollisuus: 1 luentopäivä + työkirja

Lasten ja nuorten sosiaali- ja hoitotyön eettiset kysymykset

 • Laajuus 2 op: 2 luentopäivää + työkirja

Kriittisesti sairaan hoidon eettiset kysymykset

 • Laajuus 2 op: 1 luentopäivä + työkirja

Mielenterveysasiakkaan hoitoon liittyvät eettiset kysymykset

 • Laajuus 2 op: 2 luentopäivää + työkirja

Hyvä saattohoito

 • Laajuus 1 op: 1 luentopäivä + työkirja

Hyvä työyhteisö

 • Laajuus 1 op: 1 luentopäivä + työkirja

Hyvä johtaminen ja esimiestyöskentely

 • Laajuus 1 op: 1 luentopäivä + työkirja

Lääkehoidon eettiset kysymykset

 • Laajuus 1 op: 1 luentopäivä + työkirja

Kärkitason Etiikkakortti®

 • Laajuus 3 – 6 op

Etiikan tutkimusmetodiikka

 • Laajuus 3 op: 3 luentopäivää + työkirja

Empiirisestä tutkimuksesta käytännön hyötyyn

 • Laajuus 3 op: 3 luentopäivää + työkirja